Strona domowa

szukaj ponownie 2014-11-06 / Komunikaty prasowe
powiadom znajomego:
zwiń
contact form
wyślij

 

Przychody TVN w trzecim kwartale były wyższe o 7,1% przyspieszając wzrost za okres dziewięciu miesięcy do 3,2% i będąc odzwierciedleniem doskonałych wyników jesiennej ramówki na otwarciu sezonu w połączeniu z dalszą poprawą wyników Premium TV.

  • Przychody związane z reklamą zwiększyły się zgodnie z oczekiwaniami o 8,3% w trzecim kwartale osiągając narastająco za dziewięć miesięcy wzrost o 4,9% - wynik będący podstawą do osiągnięcia średniego jednocyfrowego wzrostu na koniec roku.

Skorygowany wynik EBITDA1 w trzecim kwartale wyniósł 84 miliony zł, poziom porównywalny do wyniku w analogicznym okresie ubiegłego roku wyłączając wpływ otrzymanej wówczas dystrybucji od jednostek stowarzyszonych. Wynik ten odzwierciedla inwestycje w jakościową ofertę programową oraz jej promocję. Skorygowana EBITDA za dziewięć miesięcy była stabilna rok do roku i wyniosła 347 milionów zł.

  • Dalsza poprawa raportowanego wyniku EBITDA osiągnęła odpowiednio 9,3% oraz 9,0% w trzecim kwartale i w okresie dziewięciu miesięcy, a jest ona efektem wzrostu wyników netto jednostek stowarzyszonych.

Główny kanał TVN dzięki doskonałej strategii programowej prześcignął główne kanały konkurencyjnych stacji na otwarciu jesiennego sezonu we wrześniu dominując w 70% pasm programowych i osiągając oglądalność w komercyjnej grupie docelowej na poziomie 14,7% w ciągu całego dnia oraz 16,7 % w godzinach najwyższej oglądalności.

Udział całego portfolio kanałów TVN w całodziennej oglądalności w komercyjnej grupie docelowej wzrósł w trzecim kwartale do 21,9% i był efektem poprawy oglądalności głównego kanału oraz wysokich wyników TVN7, TTV i TVN24 BiŚ.

nC+ – strategiczna spółka stowarzyszona TVN – miała na koniec września 2,15 miliona abonentów post-paid, ze wzrostem miesięcznego ARPU za dziewięć miesięcy o 4% do 68,0 zł i osiągnęła przychody w wysokości 1.606 milionów zł. EBITDA za okres wyniosła ok. 280 milionów zł, a udział TVN w zysku nC+ osiągnął 26,4 miliona zł.

Wynik netto za trzeci kwartał i okres dziewięciu miesięcy odzwierciedla głównie poprawę wyniku finansowego, a wyniósł on odpowiednio 17 milionów zł oraz 143 milionów zł.

Wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA był stabilny kwartał do kwartału na poziomie 4,1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TVN zatwierdziło program skupu akcji własnych w wysokości do 500 milionów zł i nieprzekraczający 10% akcji TVN na lata 2014-2015.

  • W dniu 11 czerwca TVN rozliczył pierwszą fazę skupu akcji własnych: łącznie nabyto 5.000.000 akcji, z czego 2.445.500 zostało sprzedanych przez akcjonariuszy mniejszościowych po cenie 20 zł za akcję, a łączny wydatek na skup akcji własnych wyniósł 100 milionów zł.
  • W dniu dzisiejszym TVN rozpoczął drugi w tym roku etap skupu akcji własnych, w którym zamierza skupić proporcjonalnie od wszystkich akcjonariuszy 7.500.000 akcji po cenie 20 zł za akcję za łączną kwotę 150 milionów zł.
  • Pełny opis oferty zakupu akcji stanowi załącznik do raportu bieżącego nr. 104 / 2014.

W ramach programu wykupu obligacji 7,875% Senior Notes o wartości do 60 milionów Euro w bieżącym roku TVN w pierwszym kwartale skupił i umorzył obligacje 7,875% Senior Notes o nominalnej wartości netto 33 milionów Euro, natomiast w dniu dzisiejszym spółka uruchomiła drugą transzę skupu tych obligacji o wartości nominalnej netto 22 milionów Euro.

 

powiadom znajomego:
zwiń
contact form
wyślij
Kontakt: TVN S.A.
Telefon:: +48 22 8566060
e-mail: widzowie@tvn.pl

Działalność